Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Màu Phượng Nhớ


Phượng ở bên này đã nở rồi
Sắc vàng-hồng thắm một khung trời
Hàng cồng ngày cũ không còn nữa
Và lối phượng xưa đã đổi dời.

Phượng của bên nây vẫn sắc vàng
Sắc màu gợi nhớ những ly tan
Với một lần đi vào cuộc chiến
Và một lần đi vượt biển ngàn

Phượng của bên nây vẫn sắc hồng
Sắc màu chung thủy nỗi hoài mong
Chinh chiến tàn rồi vui chẳng đến
Hòa bình tù tội hoặc đào vong

Và tiếng ve sầu vẫn chứa chan
Tiếng lòng mang nỗi nhớ miên man
Trường xưa người cũ đời lưu lạc
Phượng tím bên kia có ửng vàng?

Đắc Thu