Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Thơ Tranh: Một Trăm Ngày

Chị Tú Yên quý mến
Xin chia sẻ và đồng hành cùng chị và gia đình trong niềm thương tưởng nhớ chị Phi Khanh.
Gửi chị bức thơ tranh thay nén nhang lòng cầu nguyện nha chị.


Thơ: Tú Yên
Thơ Tranh: Kim Oanh