Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Xuân Sớm... Vội Hè


Xuân đi sớm nhìn hè trang điểm
Để người từ tiền kiếp trở về
Cho phượng mù lấp cả trời mê
Trọn lời thề thủy chung lửa bỏng
Tim rực cháy bừng trong cơn mộng
Xoa vết lòng một thuở xót xa
Nghĩa ân xưa dù có phôi pha
Hè yêu những thiết tha đến vội

Kim Oanh