Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Sinh Nhật Bạn Ta - Nguyễn Đắc Thắng

Anh Thắng quý mến.
Kim Oanh lại "ăn ké" Anh và chị Kim Phượng nữa rồi...hi.hi..hi..
Gói gọn  thơ tranh và chúc anh Thắng Sinh Nhật thật trọn vẹn niềm vui với gia đình và bạn hữu
Cùng chung mừng một Mùa Phục Sinh Thánh Thiện hưởng tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Bài Xướng:
Ta Mừng Sinh Nhật Ta (04/04)

Ta mừng sinh nhật của riêng ta
Đang vượt mốc đời tuổi sáu ba
Chẳng bánh mượn mồi đưa vị tưởng
Không đèn đếm rượu kết vòng hoa
Giang sơn mấy mảnh còn thua sút
Tâm sự một thời lỗi chính ca
Vẫn khát tự do thèm tự tại
Nhục vinh thương hận lắng lòng ta.

Nguyễn Đắc Thắng
20150404


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh