Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Căn Nhà Tím... - Biện Công Danh"Hồn mơ say nâng niu cánh mộng
Nụ xuân tình ước vọng vườn đêm"( KimOanh)

Nhạc du dương hoa nở bên thềm
Căn nhà tím êm đềm thơ mộng!

Thân tặng Kim Oanh
Biện Công Danh