Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Trái Tim Việt Nam - Nhạc Nguyễn văn Đông - Tiếng Hát Tâm HảoNhạc: Nguyễn văn Đông 
Tiếng Hát: Tâm Hảo