Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Mực Cà Phê


Bút tôi chấm mực cà phê
Một trang khói tỏa lê thê biên hoài
Ngôn từ thênh lộng bay bay
Thành mây năm tháng có ai hiểu gì

Một mai lỡ bước người đi
Nhìn mây có nghĩ được gì hay không?
Tôi pha mực đậm màu lòng
Chút màu đăng đắng viết hồn bâng khuâng

Từng trang khói đọng bên đàng
Vạn từ ngôn, vạn vạn hàng tịch liêu
Mấy ai ôm áng mây chiều
Mấy ai muốn biến thành diều trao thân

Cà phê từng chữ mơ màng
Hỡi đời ngọt đắng những trang phiêu bồng

Hoài Tử