Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Thích Nữ Hiền Thông Đề Tặng


Tặng Kim Oanh 1 bài thơ:

ĐA tài thục nữ bước ly hương
TẠ khách tri âm khéo tỏ tường
KIM nhọc bảo châu vang thế giới
OANH vàng cất tiếng dậy trùng dương

Thích Nữ Hiền Thông