Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Chiếc Nhạn Trong Đêm - Đêm Trường Tìm Bậu


Chiếc Nhạn Trong Đêm

Nhạn tìm đến trời xa
Thân nương nhờ bến lạ
Vẫn luyến mảnh vườn xưa
Cánh mỏi nhớ quê nhà

Trăng nay chừng lạ lẫm
Cố hương ngoài vạn dậm
Nhạn thấy buồn da diết
Vang vọng tiếng than thầm

Giữa đêm trường im vắng
Cô đơn với ánh trăng
Mắt dõi về nơi cũ
Thăm thẳm buồn giăng giăng

Một bóng trong đêm lạnh
Mơ tưởng lại ngày xanh
Bao chuyện tình áo trắng
Những mộng ước mong manh

Lòng chơ vơ mấy nẻo
Mênh mang một chữ sầu
Trăng già thêm hiu quạnh
Hồn lặng lẽ về đâu...

Quên Đi
    
Anh Quên Đì ơi, em "mượn 5 chữ " thơ anh, "hùn thêm 3 chữ" để em có bài thơ "làm vốn" nha...hi..hi...


Đêm Trường Tìm Bậu

Nhạn tìm đến trời xa mong thăm bậu
Thân nương nhờ bến lạ đậu cành Nam
Vẫn luyến mảnh vườn xưa tạm ở nhờ
Cánh mỏi nhớ quê nhà lòng chẳng ngại

Trăng nay chừng lạ lẫm màu tê tái
Cố hương ngoài vạn dậm mịt mù tăm
Nhạn thấy buồn da diết nhói cả tâm
Vang vọng tiếng than thầm nơi cung cấm

Giữa đêm trường im vắng chẳng thanh âm
Cô đơn với ánh trăng dần tàn lụi
Mắt dõi về nơi cũ luống ngậm ngùi
Thăm thẳm buồn giăng giăng ...hồn cát bụi

Một bóng trong đêm lạnh thân trơ trụi
Mơ tưởng lại ngày xanh héo hắt đời
Bao chuyện tình áo trắng của một thời
Những mộng ước mong manh xa tầm với

Lòng chơ vơ mấy nẻo tình có đợi
Mênh mang một chữ sầu vời vời đau
Trăng già thêm hiu quạnh khóc mưa Ngâu
Hồn lặng lẽ về đâu...Không gặp bậu

Kim Oanh
27/8/2013