Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Đời Vẫn Có Nhau


(Tạm Biệt Nhà văn Anh Vân )

Thời gian gặp gỡ chẳng là bao
Nhưng tình tha thiết đẹp sắc màu
Anh Vân đi mãi không về nữa
Giữa cuộc đời này vẫn có nhau

Tiễn bước anh đi lòng xót đau
Bao nhiêu câu nói thay tiếng chào
Xa xôi vạn nẻo mình anh bước
Tình này sau trước dạ khắc sâu

Kim Oanh 

3-8-2010