Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Thơ Tranh: Liêu Trai


Thơ: Trần Thị Dã Quỳ
Thơ Tranh: Kim Oanh