Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Xuân Thì


Một chút gió mơn man
Một làn hương đọng lại
Thoảng mùi thơm cỏ dại
Nhớ mãi tuổi xuân thì...
Lưu luyến bạn tình thiKim Oanh