Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Chờ Người..

   (Cảm tác bức ảnh từ National Geographic)

Có những chuyến đi không về nữa
Vợ ôm con đứng giữa biển trời
Chợt nghe lòng tiếng não nề rơi
Không nước mắt không lời giã biệt

Sóng cuồng loạn hay đời oan nghiệt
Chôn xác người la liệt biển khơi
Xót xa thay nói chẳng nên lời
Hồn Người hỡi trôi về quê cũ!

Trời vàng vọt hoàng hôn mộ phủ
Tình sóng đưa ru ngũ hồn linh
Tiếng lòng yêu hồi mõ cầu kinh
Thiên Thai giấc yên bình Người nhé!

Âm Dương đường đời hai lối rẽ
Nghiệt ngã thời không xẻ nỗi tình chung.

Kim Oanh