Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Trần Trịnh Biệt Khúc- Lệ Đá Nhật Trường Thu Âm Trước 1975


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh
* Những chữ viết Hoa là tên những ca khúc của Nhạc sĩ Trần Trịnh

Sáng Tác: Lệ Đá
Thơ: Hà Huyển Chi
Phổ Nhạc: Nhạc Sĩ Trần Trịnh
Tiếng Hát: Tứ Ca Nhật Trường 
Phổ Nhạc: Nhạc Sĩ Trần Trình
Thơ: Hà Huyển Chi
Tiếng Hát: Tứ Ca Nhật Trường