Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Xóa Những Ngậm Ngùi


Chân bước nhẹ về miền dấu ái
Đoá quỳnh hoa hương dại thoảng mùi
Hít thật sâu thả những ngậm ngùi
Tim rộ nở nụ cười nhân ái!

Kim Oanh