Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Thơ Tranh: Hình Ảnh Hai Cuộc Đời

Cảm tác từ ảnh chụp của Hoài NamThơ&Thơ Tranh: Kim Oanh