Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

"Góc Riêng" - Mặc Thái Thủy

Chúc mừng Tân gia nhé Oanh. Bây giờ thì em có "Góc Riêng" rồi đó tha hồ mà "Trượt triền dốc mê" nhé. Hihihi... Mến.


Mừng em có căn nhà mới
Hoa lá nở đầy lối đi
Dập dìu bạn bè lui tới
Mặc tình cùng nhau nâng ly...

"Cà phê" thôi nhé....

Mặc Thái Thủy