Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Quà Tặng Từ Phố Núi - Nam Chi

Ha,ha,ha... cuối cùng thì : " Ai cũng biết, anh Hai cũng ...biết " chúc mừng Kim Oanh cô em căn nhà tim tím xinh xinh!
Quà tặng từ Phố Núi nè:

TÍM NHÀ, TÍM CỬA, TÍM PHÒNG; CÔ ÁO TÍM NỞ NỤ CƯỜI TÚM TÍM.
VÀNG 9, VÀNG 10, VÀNG TÂM; TRÁI TIM VÀNG CẤT CAO GIỌNG OANH VÀNG. 

* vàng 9 : ba số 9 (9.99)
vàng 10 :bốn số chín (9.999)
Chúc mừng Chín!!!

Nam Chi