Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Biệt Ly ( Thơ Yết Hậu )Biệt Ly

Thuyền trôi lạc bến đến nơi này
Bèo dạt thân tàn trắng cả tay
Mê mải thực hư trong ảo mộng
Say!

Lạnh lùng gió rít suốt mùa đông

Chẳng thấm vào đâu giá buốt lòng
Mòn mỏi bên song người trở bước
Mong!

Chuyến tàu năm cũ đã quay đầu

Sạt lỡ bến rồi lạc mất nhau
Vạn lý trùng khơi đành cách biệt
Đau!

Kim Oanh
***
Cảm Khái
(thơ yết hậu)

Xa quê gặp gở ở phương nầy
Chén rượu vơi đầy chung đắng cay
Tâm sự gởi hồn đời lữ thứ
Say!

Quê hương nỗi nhớ hướng trời Đông
Tê tái hồn quê buốt cả lòng
Trông ánh Xuân nồng tràn mọi nẻo
Mong!

Duyên tơ đã lở mộng ban đầu
Kỷ niệm ngày nào ta có nhau
Xao cách bao năm, người mỗi ngã
Đau!

Song Quang