Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Mai Tuyết

Tặng cô em Mai Tuyết xinh xắn


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh