Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Làm Thân


 

Một tất lòng xa mấy cũng gần
Như mình đã gặp khiến quen thân
Rồi đây kết nghĩa tình huynh muội
Sau mãi bền tâm phận muộn màn
Để lúc buồn vui nương chỗ tựa
Cho ngày ốm yếu trút gian truân
Quê nhà hệ lụy cùng vương vấn
Dẫu ở cùng trời vẫn vững chân


Hải Rừng
18/3/2017

Kết Thân
(Từ bài Làm Thân của Hải Rừng)


Dù xa vạn dậm cũng như gần
Khi biết nhau rồi lại kết thân
Chữ nghĩa nhả câu nên nghĩa đệ
Thi thơ xướng họa hoá thi nhân
Buồn vui chia sẻ niềm ưu ái
Họan nạn khuyên lơn mỗi bước chân
Khổ nạn quê hương cùng một ý
Chung lòng u uất kiếp gian truân

Song Quang
3/28/2017