Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Thầm Lặng Một Vầng Trăng - Trần Hữu Bích - Vân KhánhSáng Tác: Trần Hữu Bích
Tiếng Hát: Vân Khánh
Trình Bày: Fanvankhanh