Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Về Một Cánh Hoa

(Mến tặng Chị Thy Lệ Trang, cảm ơn chị lần đầu KimOanh mới biết, Hoa Gạo là Hoa Mộc Miên.
Hoa gạo tên gọi đơn sơ, còn Hoa Mộc Miên thì tên gọi thật thơ!)


Thơ: Thy Lệ Trang
Thơ Tranh: Kim Oanh