Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Tâm Sự - Lỗi NhịpBài xướng:

Tâm Sự

(Yết hậu)

Đàn so phím lạc đứt dây tơ
Thầm trách ai kia quá hững hờ
Quạnh quẽ cầm chiều đo bóng nắng
Mơ…!

Lê Đăng Mành
***
​Bài Họa:​


Lỗi Nhịp

Than thở đàn buông lỡ phím tơ
​Sầu dâng nhịp lạc lỗi cung hờ
Ôm cầm lặng lẽ soi nhân ảnh
Mơ!


Kim Oanh