Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Công Dung Ngôn HạnhCông Dung Ngôn Hạnh

Công nhân vất vả tháng, năm dài.
Dung nhan tàn tạ, chẳng đoái hoài,
Ngôn  từ ngọng nghịu mặc sai đúng.

Hạnh phúc chờ hoài, nào thấy ai!!!

Hai Lúa
***
Công Dung Ngôn Hạnh

Suốt đời lận đận đi làm công
Mong sao sẽ có lúc ung dung
Tập làm thơ bát cú thất ngôn
Tiêu khiển quên đi những bất hạnh

Tri Tâm
***
Công Dung Ngôn Hạnh

Công đức tiền nhân lưu thuở sau
Dung nhan nước Việt đẹp muôn màu
Ngôn từ phong phú và đa dạng 
Hạnh phúc đồng bào nối kết nhau

Kim Oanh