Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Chơi Thuyền Trên Sông TrăngChơi Thuyền Trên Sông Trăng

Nghiêng trăng trút mộng xuống trần gian
Một chiếc thuyền thơ chở lụa vàng
Sóng bạc sông vàng gương lấp lánh
Sương mờ bụi ngọc tỏa mênh mang
Trời dâng đêm quẩy ngàn sao sáng
Gió gọi ngàn cây lộng tiếng đàn
Hồn lạc vườn mơ tình lãng mạn
Đường thi ca vọng ý lần sang.


Bằng Bùi Nguyên
***
Bài Họa:
Mộng Yến Anh


Rượu cạn mơ màng lạc thế gian
Giai nhân tuyệt sắc mộng tơ vàng
Rót đầy chén ngọc tâm xao động
Vốc cạn ly sầu dạ ngổn ngang
Ngự Uyển trăng tàn nhòa ánh sáng
Lầu son đèn tắt lệch cung đàn
Còn đâu Anh Yến đêm huyền ảo
Mộng hảo bao giờ chấp cánh sang

Kim Oanh


* Thanh dán của Họa Sĩ Lâm Chiêu Đồng