Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Nước Chảy Qua Cầu - Thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao- Phổ Nhạc Phạm Anh Dũng


Thơ: Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
Phổ Nhạc: Phạm Anh Dũng
Hòa âm: Quốc Dũng 

Trình bày: Bảo Yến