Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Mừng Sinh Nhật&Ngày Phụ Nữ 8/3/2017

Anh chị Mười quý mến.
Món quà nhỏ phương xa tặng anh chị Mười
Đặc biệt xin tưởng nhớ ngày Giỗ của Bác trai, ba anh mười nha. 
Không dễ gì có ngày trùng họp hy hữu này.
Quý Mến
Cô9

Kim Oanh