Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Tôn Sư Trọng Đạo


Tôn Sư Trọng Đạo

Tôn thờ cha mẹ suốt một đời
Sư thầy tụng niệm mãi không thôi
Trọng người hiếu hạnh trong cuộc sống
Đạo nghĩa cho tròn phận làm con

Nguyễn Đức Tri Ân

***
Tôn Sư Trọng Đạo


Tôn kính những bậc anh tài
Sư dạy một ngày vẫn thầy chúng ta
Trọng người khiêm tốn thật thà
Đạo nghĩa giữ lấy mới là người trung.

Kim Oanh