Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

From Cupped Hands - Ki no Tsurayuki


Đôi Nét về Tác Giả:
Ki no Tsurayuki (?, 872 - 30 Tháng Sáu, 945) là một tác giả, nhà thơ và người cai trị của thời Heian. Ông được biết đến như là người biên soạn chính của Kokin Wakashū và là tác giả của Tosa Diary, mặc dù điều này đã được xuất bản ẩn danh.
Tsurayuki là con của Ki no Mochiyuki. Trong những năm 890, ông trở thành một nhà thơ của waka, những bài thơ ngắn viết bằng tiếng Nhật.Waka của ông được bao gồm trong một trong những tuyển tập thơ quan trọng của Nhật Bản

From Cupped Hands

From cupped hands
Droplets cloud
The mountain spring-
It’s not enough-as from you
Am I parted.

Ki no TsurayukiPhỏng Dịch:

Từ búp tay cuộn
Vụn nhỏ mây tuôn
Xuân nguồn không đủ
Khi nửa tôi buông


Kim Oanh