Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Kêu Đò - Lỡ ChuyếnXướng: Kêu Đò

Đò ơi bến nước biết kêu ai!
Sông lạnh chiều hôm nhẹ gót hài.
Lặng lẽ lên xe thồ cố quận,
Im lìm soi bóng ngã về tây.
Cảnh xưa khác lạ nhà san sát,
Lối cũ đổi thay quán xá đầy.
Vắng vẻ đò ngang đâu thấy nữa,
Cầu treo phương tiện phóng qua đây!

Mai Xuân Thanh
Ngày 09 tháng 03 năm 2017
***
Họa: Lỡ Chuyến

Lòng cố rằng quên lại nhớ ai
Dạ rằng đừng khắc chút hình hài
Nhớ nhung tim ngóng về phương ấy
Trăn trở tâm cầu ngã hướng tây
Người hỡi chiều tàn trông quạnh quẽ
Ta ơi nắng lặn bủa vây đầy
Xuồng xưa xuôi mái chờ chi nữa
Bến cũ sạt bờ đợi bậu đây!

Kim Oanh