Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Dã Quỳ


Thơ: Lộc Bắc
Thơ Tranh: Kim Oanh