Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Mùa Chay &Mừng Phục Sinh - Nơi Thánh Đường Holy Name, Giáo Xứ Reservoir - Melbourne

Mùa Chay và Mừng Chúa Phục Sinh 2017 
Tại Thánh Đường Holy Name, Giáo Xứ Reservoir, Melbourne, Úc Châu

Mùa Chay (Latin: Quadragesima - tuần chay giới) là một dịp lễ tôn giáo trang trọng trong lịch phụng vụ của nhiều hệ phái Kitô giáo bắt đầu từ ngày thứ Tư Lễ Tro và bao gồm một khoảng thời gian khoảng sáu tuần trước lễ Phục sinh. Mục đích truyền thống của Mùa Chay là việc chuẩn bị của các tín hữu qua lời cầu nguyện, sám hối, ăn năn tội lỗi, thực hành bác ái từ thiện, chuộc tội và từ bỏ chính mình. Trình Bày & Hình Ảnh: Uyên Nhi & Xuân Báu