Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Thánh Ca: Kinh Chay – Nhạc & Lời: Lm. Nguyễn Duy- Trình bày:Như Ý


(Thánh Đường Holy Name, Giáo Xứ Reservoir - Hình ảnh&Trình Bày: Uyên Nhi, Xuân Báu)


 Nhạc & Lời: Lm. Nguyễn Duy
Trình bày:Như Ý