Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Phút Linh Thiêng - LM. Thành Tâm


(Thánh Đường Holy Name Giáo Xứ Reservoir, Melbourne - Nhi Báu trình bày)


 Sáng Tác: LM. Thành Tâm