Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Vào Yêu - Lửa Lòng Đã Nhạt - Cõi MộngXướng: Vào Yêu
(Thể Dĩ Lục Vĩ Thủ Hạ Cú)

Gió thổi sương mềm lất phất rơi
Phất phơ áo mỏng ngát xanh đời
Xanh tươi màu mắt em huyền diệu
Huyền ảo chân trời nắng nhẹ vơi
Nhẹ thả bài thơ khe khẽ thả
Khẽ trôi dòng nước lững lờ trôi
Lờ ngờ mới biết say là thế
Là đã yêu người... yêu quá thôi!

Thy lệ Trang
***
Bài Họa: 

Lửa Lòng Đã Nhạt
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

Ta về nhặt lấy mảnh tình rơi
Tình ngỡ trăm năm thắm mộng đời
Mộng cũ còn vương màu mắt biếc?
Mắt xưa có đọng sắc chiều vơi?
Chiều nghiêng tiễn bạn con thuyền tiễn
Thuyền lướt trôi dòng bóng nhạn trôi
Nhạn vắng thu tàn hương lửa lịm
Lửa lòng thôi cũng… nhạt nhòa thôi!

Nguyễn Gia Khanh
***
Họa " Vào Yêu" và Cảm xúc ý thơ " Lửa Lòng Đã Nhạt"

Cõi Mộng
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

Hè về phượng khóc giọt sầu rơi
Sầu trổi ve than tiễn bạn đời
Bạn mới còn đây đành bóng biệt?
Bóng vừa vẫn đó nỡ hồn vơi?
Hồn dâng thoảng ảnh mùi hương thoảng
Hương quyện trôi miền chốn tịnh trôi
Tịnh độ người yên vui cõi mộng
Cõi trần thôi cố gượng mình thôi!

​Kim Oanh​