Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Thánh Ca Mùa Chay - Đường Thập Giá - Sáng Tác: Giang Ân - Trình bày: Trần Ngọc


(Thánh Đường Holy Name, Giáo Xứ Reservoir - Hình ảnh&Trình Bày: Uyên Nhi, Xuân Báu)Sáng Tác: Giang Ân
Trình bày: Trần Ngọc