Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Ca Đoàn Kitô Vua Kỷ Niệm Tuần Thánh Thứ Sáu - Giáo Xứ Holy Name, Reservoir. Melbourne

14-4-2017 Thứ Sáu Tuần Thánh

 Giờ tập hát trước Thánh Lễ
 Bè Nói giờ tập hát...hi..hi...


Hành đầu từ trái: Nhã, Loan, Tuyết Nhung, Kim Oanh, Bích Ngọc, Trang, Ánh Nguyệt, Hà, Thanh Bình
Hàng nhì: Nhan, Kim Liên, Minh Thiên, Vân Trang, Thủy Tiên, Xuân
Hàng Ba:Tân, Xuyên, Tân Anh
Cuối; Thống.

Minh Thiên, Thanh Bình, Kim Oanh, Kim Liên, Bích Ngọc, Ánh Nguyệt, Hà, Vân Trang

Hình Ảnh: Minh Hà, Minh Thiên, Thanh Bình, Bích Ngọc