Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Những Mùa Hè Bị Bỏ QuênMùa Hè! Lớp học không thầy giáo
Sách bông đùa nhốn nháo phân ly
Ta tiễn nhau xa biệt kinh kỳ
Trong nước mắt như gì vô tận

Có gì vui dần xuôi quá khứ
Đỏ lửa mùa còn đó tàng thư
Xa quê hương viễn xứ sương mù
Thao thức ước về thăm Hè cũ

Ve sầu! Phượng rơi! Đời lam lũ!
Bốn phương trời ấp ủ gái trai
Hè lắm lo ruộng ngày khô hạn
Lội ngược dòng nhanh cạn phù sa

Thời học sinh hoặc đã vào đời
Nơi sâu thẵm Hè ai hiểu được
Bước bạo tàn bá đạo Hè tan
Kiếp gian nan lượm đá vá trời

Trang lưu bút tiếp lời lưu lạc
Anh và em cánh hạc rời xa
Có Hè nào nụ hoa tồn tại
Cõi trần gian luôn mãi Hè buồn!


Lê Kim Hiệp