Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Lạy Cha Nếu Có Thể - Sáng Tác Lm. Kim Long


(Thánh Đường Holy Name, Giáo Xứ Reservoir - Mùa Chay)Sáng tác: Lm. Kim Long
Hình Ảnh phụ bản: Nhi Báu