Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Kỷ Niệm Mùa Phục Sinh 1981 - Thánh Đường St. Joseph's Roman Catholic, Collingwood

(St. Joseph's Roman Catholic, Collingwood)

Nhìn lại chặng đường xưa, một thời gian khá dài, hơn nửa đời người sống một nơi không phải quê hương mình.Trong chuyến ra đi rời nơi chôn nhau cắt rún, đã biết bao phen nguy hiểm gian lao. Những lúc thập tử nhất sinh, con chỉ biết nguyện cầu. Lời nguyện cầu không chỉ cho riêng con mà cho cả 42 người trên chiếc tàu định mệnh nơi hải phận Thái Lan năm 1979.
Tiếng van cầu của con đã được Đức Mẹ Maria nhậm lời, Mẹ đã cứu chúng con thoát ách tử thần, Mẹ đã che chở đứa con ngoại đạo được may mắn bước từng bước đi trong thử thách, cam go để đạt ước nguyện nơi đất khách quê người và cuộc sống bình yên may mắn.

Và giữ lời nguyện ấy, mùa Phục Sinh năm 1981, tại Thánh Đường St. Joseph's Roman Catholic, Collingwood, Cha Bart Huỳnh San ban bí tích rửa tội và thêm sức, anh chị Ban đở đầu. Con đã trở thành con chiên của Chúa, Anna Lê Thị Kim Oanh.

Tạ ơn Mẹ thắp cho con ngọn nến 
Vượt qua nguy khó đến bờ bình an
Tạ ơn Chúa đón con bước song hàng
Để con không đi sai đàng lạc lối
Tia sáng Phục Sinh soi lòng con mới
Phó thác nơi Ngài vững với niềm tin!
Amen!

Cha Bart Huỳnh San  


Linh Mục Bart Huỳnh San làm DấuThánh là dấu chỉ con thuộc về Chúa Giêsu
Phép Thánh tẩy
Phép Thêm Sức, Cha xức dầu là dấu chỉ tiếng Chúa mời gọi của người Do Thái từ xa xưa - một dấu chỉ để nói lên việc Chúa đã chọn con người tham dự vào công việc của Người.
Cây nến rửa tội của bạn được thắp lên từ cây nến Phục Sinh của Giáo Xứ, dấu hiệu của Chúa Phục Sinh. Dấu hiệu này nhắc nhở mọi người đang qui tụ ở đây rằng con cái của bạn được đón nhận vào Giáo hội để cùng với Giáo hội trở nên “Ánh sáng cho thế gian” (Mt 5:14)
 Chị Ban mẹ đở đầu, Anna Kim Oanh, và Cha Bart Huỳnh San
Cha mẹ đỡ đầu là cái gạch nối giữa gia đình và Giáo Hội trong bí tích Rửa Tội
 Tấm áo trắng là dấu chỉ một tình trạng mới, một phẩm giá mới. Nó diễn tả sự thật là con đã mặc lấy đời sống mới của Chúa Kitô và là một tạo vật mới.

Kim Oanh
Mùa Phục Sinh Úc Châu 1981/2017

Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links

33- Vào Thu