Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Ngày Mừng Linh Mục - Giáo Phận Gia Nghĩa - Đài Loan

Chúc mừng Ngày Linh Mục - Giáo Phận Gia Nghĩa - Đài Loan

   Cha Peter Dương Bá HoạtHình Ảnh: Peter Cha Dương Bá Hoạt