Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Ca Đoàn Kitô Vua Mừng Chúa Phục Sinh 2017 - Thánh Đường Holy Name, Reservoir-Melbourne (Phần 2)


Anh Minh, chị Hà
Bích, Hường
Tín, Bình
Minh Thiên & Vân Tranh
 
Thanh Bình & Kim Oanh
Trang
Trâm

 


 


Hình Ảnh: Minh Hà, Thanh Bình, Minh Thiên

Xem thêm:

1/ Ca Đoàn Kitô Vua Mừng Chúa Phục Sinh 2017 - Phần 1

2/ Ca Đoàn Kitô Vua Mừng Chúa Phục Sinh 2017 - Phần 2