Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Con Tin Chúa Ơi!
Một thoáng khao khát đam mê
Một thời vướng phải não nề thân tâm
Một thuở rơi lệ âm thầm
Một kiếp sa vực đời trầm khổ đau

Một tia ánh sáng nhiệm mầu
Một tình yêu mới khơi mào đời con
Một đêm tăm tối chẳng còn
Một cánh hoa cỏ mỏng dòn vững tin

Một lòng yêu Chúa Phục Sinh
Một đời cảm tạ ân tình Ngài ban!

Kim Oanh
Phục Sinh 2017