Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Chuông Chiều - Sáng tác: Lm. Thành Tâm - Hà Thanh XuânSáng tác: Lm. Thành Tâm 
Tiếng Hát: Hà Thanh Xuân