Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Bảy Bước An Lành

Tặng anh Lê Đăng Mành Mừng Ngày Phật Đản 2017


Thơ: Lê Đăng Mành
Thơ Tranh: Kim Oanh