Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Bóng Chim(Gởi riêng cho Kim Oanh)

Lại nghĩ về em chẳng thấy gì
Lờ mờ một bóng dáng chim di
Quê nhà nhí nhảnh hồn nhiên lạ
Đất khách trầm tư thật diệu kỳ
Tuổi ấy xuân mơ tình bạn nhí
Đời nầy đông giá mộng ai si
Làm sao giữ mãi chân dừng nghỉ
Để cả hồn anh khỏi cuốn đi


Hải Rừng
19/3/2017