Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Trinh Nữ Về ĐâuVề Pleiku tìm lại nguồn thương
Ba lăm năm lòng nhớ vô dường
Nơi chốn ấy gì vương vấn lạ
Nắng bụi mưa bùn, dạ có hương

Mười chín năm gót chân ngây dại
Chợt một ngày dậy sóng Cao Nguyên
Mang em thơ về cõi vĩnh tuyền
Hoang vu lạnh phủ miền tóc mai

Ngọc Pleime mơ đoài vụt tắt
Hắt hiu đời kẻ ở người đi
Vượt trường sơn hy vọng những gì
Sao rớt rụng nơi nào cũng mặc

Chặt then ước thệ "Đồng Tâm" chữ
Kiếp truân chuyên lỗi hẹn câu thề
Hận người đưa lạc bước u mê
Vĩnh hằng cõi về đâu trinh nữ

Lê kim Hiệp
Tìm người con gái trường TH Pleime, Pleiku 1974