Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Ca Đoàn Kitô Vua Mừng Chúa Phục Sinh 2017 - Thánh Đường Holy Name, Reservoir-Melbourne (Phần 1)

Ánh sáng Chúa Kitô - Tuần Thánh Thứ Bảy - Mừng Chúa Phục Sinh
Thanh Bình, Trang, Bích Ngọc, Kim Oanh, Ánh Nguyệt, Nhan, Trâm, Minh Thiên, Vân Trang, 
Bích Hường, Hà, Kim Liên, Nhẫn
Hàng ngồi: Thủy Tiên, Vi, Lan


 Hình Ảnh: Minh Hà, Bích Hường, Thanh Bình, Minh Thiên

Links:

1/ Ca Đoàn Kitô Vua Mừng Chúa Phục Sinh 2017 - Phần 1

2/ Ca Đoàn Kitô Vua Mừng Chúa Phục Sinh 2017 - Phần 2