Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Đêm Giông - Chiều BuồnBài Xướng: Đêm Giông

Trời xa chim lạc chơ vơ
Tìm phương ẩn náo bến bờ hắt hiu
Từ biệt tổ ấm thương yêu
Còn đâu mẹ mớm như chiều xa xưa
Thời gian vun vút thoi đưa
Bão giông dồ dập ngày chưa hẹn về…


Kim Oanh
Đêm Melbourne
19/4/2017

***
Các Bài Họa:
Chiều Buồn

Chiều nay ngồi nghĩ vu vơ!
Nhớ về phương ấy ...kia bờ buồn hiu
Từ khi đánh mất niềm yêu
của người ta đã mơ nhiều thuở xưa
Thế mà tình mãi đong đưa
Để cho lỡ mộng,người chưa thấy về

Song Quang
***
Gió Giông

Mưa giông xa tổ bơ vơ
Chim non tạm trú đợi chờ quạnh hiu
Gọi đàn ấm cúng thân yêu
Mẹ ơi nhớ mớm ăn chiều buổi xưa
Bóng câu cửa sổ đung đưa
Gió mưa sấm chớp vẫn chưa dám về...

Mai Xuân Thanh
Ngày 27 tháng 04 năm 2017